Bestuur Jeu de Boulesclub Zevenaar

Voorzitter Bertus Meijer
Secretaris Herman Delwig
Penningmeester Fred van Kempen
Bestuurslid TC Co Bosman
Bestuurslid Kantine Thea Ebbers
Bestuurslid Onderhoud Dick Dikken
Bestuurslid PR Diny Beijer