Lidmaatschap

Het contributiejaar van Jeu de Boules Club ( JBCZ ) loopt van 1 januari t/m 31 december.

Bij tussentijdse toetreding als lid wordt een gedeelte van de contributie in rekening gebracht.

JBCZ is aangesloten bij de Nederlandse Jeu de Boules Bond (NJBB).

Alle leden worden automatisch lid van de NJBB.

Opzegging van het lidmaatschap dient schriftelijk/mail te gebeuren bij het secretariaat vóór 1 december.

Kom vrijblijvend een aantal keren spelen.

Je wordt begeleid door een ervaren speler/speelster.

 

   

Contributie 2024

De contributie bestaat uit 2 delen:

- Verenigingscontributie. Deze wordt jaarlijks vastgesteld op de Algemene Ledenvergadering

- Afdracht NJBB (voor o.a. licentie, bondsblad en WA- en ongevallenverzekering).

De contributie wordt automatisch van uw rekening afgeschreven.

Junior

NJBB    €   13,25-

JBCZ     €  42,-

Totaal    €  55,25

Senior

NJBB    € 26,50

JBCZ     € 84,-

Totaal    € 110,50